ATELIER
DRIE
ARCHITECTEN

Aanbod

AANBOD

Atelier Drie Architecten realiseert totaalprojecten, zowel Architectuur als Interieur, van A tot Z waarbij de ontzorging van de bouwheer centraal staat. 

Bij het verwezenlijken van jullie droomproject, nieuwbouw of verbouwing, doorlopen we doorgaans drie fases: 

1. ANALYSE

In deze fase maken we kennis met jullie (ver)bouwplannen en doen we onderzoek naar de situering (locatie) en de context (stedenbouw) van het project. Bij verbouwingen maken we ook een grondige analyse van de bestaande toestand en brengen we het volledige gebouw in kaart door middel van een opmeting en uitgewerkte plannen. 

Verder vormt de studie van de financiële haalbaarheid een belangrijk aspect in deze fase zodat jullie al bij aanvang zicht krijgen op het kostenplaatje. 

2. ONTWERP 

Van zodra alle informatie is gekend gaan we samen met jullie op zoek naar het ideale plan voor jullie bouwproject. Deze plannen worden vaak aangevuld met visualisaties, volumestudies en/of moodboards.  

Verder streven we in onze ontwerpen steeds naar het maximale behoud van het patrimonium (erfgoed, beschermde monumenten of dorpsgezichten). 

Tijdens dit proces wordt er regelmatig teruggekoppeld naar het vooropgestelde budget. 

Eenmaal plan en budget finaal zijn gaan wij over tot het opmaken van een omgevingsdossier (bouwvergunning). Bij onze interieurprojecten is deze stap vaak niet nodig en kunnen we meteen overgaan tot het samenstellen van een uitvoeringsdossier (detailplannen, keuze stalen en bespreking uitvoerder). 

3. REALISATIE

Na het indienen van de omgevingsaanvraag maken we tijd voor het opstellen van het uitvoeringsdossier (uitvoeringsplannen, meetstaat en details). Deze vormt niet alleen de perfecte voorbereiding voor de werf, maar dient ook als basis voor de prijsoffertes van de aannemers. Van zodra we verschillende prijzen hebben ontvangen staan we jullie bij in de opmaak van een prijsvergelijking. Daarna volgt een gesprek met een door jullie gekozen aannemer en kan de uitvoering van het project, mits de verkregen vergunning, worden ingepland. 

Elke werf wordt periodiek opgevolgd door middel van werfbezoeken. Zo kunnen we de vorderingen nauwlettend opvolgen en bijsturen waar nodig. 

OVERIGE DIENSTEN

Wij staan jullie verder ook graag bij:

– Met een plaatsbezoek en analyse van een aan te kopen pand (woning, appartement en of kantoor).

– In de opmeting van een bestaand pand en het uitwerken van digitale opmetingsplannen.

– In de bijstand bij een Voorlopige Oplevering. 

ORDE VAN ARCHITECTEN
Opgenomen op de tabel van de Orde van Architecten (Provinciale Raad Antwerpen – Rucaplein 104 te Wilrijk) onder volgend stamnummer: B910056
VERZEKERING
De polis voor onze beroepsaansprakelijkheid werd afgesloten bij Protect (Jetse Steenweg 212 te Brussel): 00/A.15146.
DE ARCHITECT
Voor algemene informatie kan u terecht op: www.architect.be